Hưng Vĩ – Về chúng tôi

Tại Hưng Vĩ, chúng tôi là các giải pháp kỹ thuật cho phép thế giới sử dụng tài nguyên theo những cách thông minh hơn. Thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững của ngày mai.

Dịch vụ

Đi sâu vào các thành tựu và tham vọng bền vững của chúng tôi

Chúng tôi là các giải pháp kỹ thuật có thể giúp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm lượng khí thải carbon và tiết kiệm tiền. Chúng tôi cũng tự mình ‘hướng dẫn thảo luận’ – chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn cao và đặt ra các mục tiêu kéo dài trong các chương trình nghị sự về khí hậu, con người và môi trường.

Chào mừng bạn đến với Cửa hàng sản phẩm Hưng Vĩ mới

Cho dù bạn đang tìm kiếm sản phẩm và tài liệu, hay tìm mua trực tiếp các sản phẩm của Hưng Vĩ. Cửa hàng Sản phẩm Hưng Vĩ là nơi bạn nên đến.

Tin Tức